Proiecte
Creative &
Inovative

01
Servicii

Analiza
Eligibilitate

Stabilirea incadrarii solicitantului de finanțare si verificarea indeplinirii tuturor criteriilor si conditiilor impuse prin programul de finantare este un pas important in analiza si evaluarea ideii de proiect.

Elaborare
Proiect

Societatea noastra va poate ajuta in elaborarea documentatiei specifice programului de finantare prin: intocmirea cererii de finantare si a planului de afaceri, analiza cost/ beneficiu si a bugetului de venituri si cheltuieli, intocmirea dosarului de finantare si a documentelor anexe etc.

Implementare
Proiect

Oferim asistenta privind elaborarea documentatiei tehnice specifice, a rapoartelor de progres, precum si a tuturor documentelor necesare depunerii cererilor de plata sau a cererilor de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului.

Monitorizare
Proiect

Oferim asistenta privind procesul de monitorizare a proiectului dumneavoastra prin elaborarea documentatiei specifice, precum intocmirea rapoartelor de progres si monitorizare, elaborarea fiselor de constatare, dar si prin consiliere privind vizitele de monitorizare efectuate la fata locului de catre  finantator, etc.

02
De ce noi

Pentru ca suntem cel mai scurt drum de la proiect la succes!

Programul Tranziție Justă

Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de stat regional/ ajutor de minimis este de minimum 200.000 euro și maximum 8.000.000 euro (valoarea cumulată a celor două tipuri de ajutoare).

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntrepinderilor și întreprinderi mici din regiunea Sud-Muntenia

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de stat regional/ ajutor de minimis este de minimum 50.000 euro și maximum 200.000 euro (valoarea cumulată a celor două tipuri de ajutoare).

PROGRAMUL ELECTRIC UP2

Finanţarea intreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică

Fonduri nerambursabile pentru panouri fotovoltaice, pompe de căldură și stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Finanțare nerambursabilă – maxim 150.000 Euro;
Cofinanțare din partea beneficiarului: 25%.

03
Programe

Oportunități de finanțare

04
Despre noi

Experiența

Cu o experienţă de peste 3 ani, dublată de experienţa anterioară a fondatorilor de peste 7 ani, Alpha Vic Consulting este o companie care oferă servicii de consultanţă integrate clienţilor săi.

Suntem factorul decisiv din spatele proiectului dumneavoastră!

Echipa noastră este formată din persoane tinere şi dinamice, cu competenţe de bază formate în mediul universitar, dar perfect capabile să judece individual, să pună la îndoială şi să îmbunătăţească procesele de consultanţă uzuale sau şabloanele din domeniu. Consultanţii Alpha Vic Consulting sunt specialişti în domeniu şi se perfecţionează continuu, cu fiecare proiect nou în care se implică. Pe lângă respectarea cu stricteţe a cerinţelor de conţinut şi formă ce decurg din finanţarea unui proiect din surse nerambursabile, consultanţii noştri au o abordare personalizată şi creativă. 

Echipa noastră promovează în primul rând formarea unei imagini de ansamblu asupra situaţiei specifice a fiecărui client, ducând la o abordare unică a fiecărui proiect şi a modului în care acesta se încadrează în starea actuală şi viitoare a companiei/ comunităţii locale.

 

05

PARTERNERI